អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តឆ្នើមសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦
30 - March - 2017


សូមអបអរសាទរលោកបណ្ឌិត អ៊ុក ម៉ាការា នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា ដែលត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តឆ្នើមសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានស្នាដៃក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ពូជដំណាំផ្សេងៗ ជាពិសេសពូជស្រូវក្រអូបផ្ការំដួល ដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១លើលោក រយៈពេលបីឆ្នាំជាប់គ្នា (២០១២ ២០១៣ និងឆ្នាំ២០១៤) និងពូជស្រូវសែនពិដោរជាដើម។

អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2018 by CARDI - CARDI . All rights reserved.