ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំសណ្តែកបាយលើដីល្បាយខ្សាច់ក្រោយប្រមូលផលស្រូវវស្សា
បរិយាយ:
សណ្តែកបាយ ជាដំណាំដុះលូតលាស់ល្អនៅលើដីចម្ការ និងផ្តល់ផលជាមធ្យមប្រហែល ៩០០ គ.ក្រ
/ហតចំណែកឯនៅដីទំនាបវិញ កម្រមានកសិករដាំដុះណាស់ ពីព្រោះវាងាយរងការខូតខាតបំផុតនៅ
ឮពេលជាំទឹក ឬខ្វះទឹកក្នុងរយៈពេលខ្លី។ តាមពិតទៅ ដំណាំសណ្តែកបាយ ក៏អាចដុះលូតលាស់បាន
ល្អផងដែរនៅលើដីទំនាប  ដោយអាចផ្តល់ប្រាក់​​ចំណេញ​ដុលពី ២ ទៅ ៥ លាន​រៀល​ក្នុងមួយហិកតា ប្រសិនបើកសិករដាំដុះទៅតាមបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូចមានរៀបរាប់ក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកសិករ
នេះ។

keyword:
N/A
សណ្តែកបាយ ជាដំណាំដុះលូតលាស់ល្អនៅលើដីចម្ការ និងផ្តល់ផលជាមធ្យមប្រហែល ៩០០ គ.ក្រ
/ហតចំណែកឯនៅដីទំនាបវិញ កម្រមានកសិករដាំដុះណាស់ ពីព្រោះវាងាយរងការខូតខាតបំផុតនៅ
ឮពេលជាំទឹក ឬខ្វះទឹកក្នុងរយៈពេលខ្លី។ តាមពិតទៅ ដំណាំសណ្តែកបាយ ក៏អាចដុះលូតលាស់បាន
ល្អផងដែរនៅលើដីទំនាប  ដោយអាចផ្តល់ប្រាក់​​ចំណេញ​ដុលពី ២ ទៅ ៥ លាន​រៀល​ក្នុងមួយហិកតា ប្រសិនបើកសិករដាំដុះទៅតាមបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូចមានរៀបរាប់ក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកសិករ
នេះ។ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំសណ្តែកដី
បរិយាយ:
សណ្ដែកដី ចាត់ចូលក្នុងអំបូរ Leguminosea ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ដ្រ Aarachis hypogeae
L.។ សណ្ដែកដីមានសារប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង និងមានជាតិប្រេង ខ្ពស់ជាងដំណាំក្នុងអំបូរសណ្ដែក
ផ្សេងៗទៀតហើយដែលមានរហូតដល់  ៤០-៦០ភាគរយ។  នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដំណាំសណ្ដែក
ដីត្រូវបានកសិករដាំជាដំណាំរួមផ្សំតែប៉ុណ្ណោះ   ដូចនេះ   ផ្ទៃដីដាំដុះសណ្ដែកដីប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំ
ទៅមួយឆ្នាំ អាស្រ័យតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៣-២០០៤ផ្ទៃដីដាំដុះសរុបមានប្រហែល
១៥,០០០ ហិកតា ដែលមានទិន្នផល ជាមធ្យម ០.៧៣ តោន/ហិកតា។

keyword:
N/A
សណ្ដែកដី ចាត់ចូលក្នុងអំបូរ Leguminosea ដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ដ្រ Aarachis hypogeae
L.។ សណ្ដែកដីមានសារប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង និងមានជាតិប្រេង ខ្ពស់ជាងដំណាំក្នុងអំបូរសណ្ដែក
ផ្សេងៗទៀតហើយដែលមានរហូតដល់  ៤០-៦០ភាគរយ។  នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដំណាំសណ្ដែក
ដីត្រូវបានកសិករដាំជាដំណាំរួមផ្សំតែប៉ុណ្ណោះ   ដូចនេះ   ផ្ទៃដីដាំដុះសណ្ដែកដីប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំ
ទៅមួយឆ្នាំ អាស្រ័យតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៣-២០០៤ផ្ទៃដីដាំដុះសរុបមានប្រហែល
១៥,០០០ ហិកតា ដែលមានទិន្នផល ជាមធ្យម ០.៧៣ តោន/ហិកតា។ចំណងជើង:
បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំសណ្តែកសៀង
បរិយាយ:
ដំណាំសណ្ដែកសៀង មានសារសំខាន់បំផុតសំរាប់មនុស្ស ​  និងសត្វ ដោយគេយកវាមកកែច្នៃធ្វើជា
អាហារបានច្រើនប្រភេទដូចជា សៀង ទឹកស៊ីអីវ ទឹកសណ្ដែក តៅហ៊ូ ពពុះសណ្ដែកនិងអាហារផ្សេងៗ
។ ក្រៅពីនោះផលិតផលសណ្ដែកសៀង   គេអាចទទួលបានជាប្រេងសណ្ដែក និង ម្សៅ ដោយប្រេង
សណ្ដែក យកមកធ្វើជាអាហារមនុស្ស មិនតែប៉ុណ្ណោះគេអាចបញ្ជូលទៅក្នុងរោងចក្រធ្វើជាសាប៊ូបាន
ទៀតផង។ ដើម សណ្ដែកសៀង អាចយកមកធ្វើជាចំណីសត្វពាហនៈ ហើយក៍អាចយកមកប្រើប្រាស់
ក្នុងការកែលំអរ គុណភាពដី។

keyword:
N/A
ដំណាំសណ្ដែកសៀង មានសារសំខាន់បំផុតសំរាប់មនុស្ស ​  និងសត្វ ដោយគេយកវាមកកែច្នៃធ្វើជា
អាហារបានច្រើនប្រភេទដូចជា សៀង ទឹកស៊ីអីវ ទឹកសណ្ដែក តៅហ៊ូ ពពុះសណ្ដែកនិងអាហារផ្សេងៗ
។ ក្រៅពីនោះផលិតផលសណ្ដែកសៀង   គេអាចទទួលបានជាប្រេងសណ្ដែក និង ម្សៅ ដោយប្រេង
សណ្ដែក យកមកធ្វើជាអាហារមនុស្ស មិនតែប៉ុណ្ណោះគេអាចបញ្ជូលទៅក្នុងរោងចក្រធ្វើជាសាប៊ូបាន
ទៀតផង។ ដើម សណ្ដែកសៀង អាចយកមកធ្វើជាចំណីសត្វពាហនៈ ហើយក៍អាចយកមកប្រើប្រាស់
ក្នុងការកែលំអរ គុណភាពដី។ចំណងជើង:
បចេ្ចកទេសដាំដុះដំណាំសណ្តែកបាយ
បរិយាយ:
សណ្ដែកបាយជាដំណាំមួយដែលចាត់ថ្នាក់ក្នុងពពួកដំណាំសណ្ដែក Leguminosea។ សណ្ដែក
បាយ
មានពីរប្រភេទ គឺប្រភេទដែលមានសំបកផ្លែពណ៌ខ្មៅនៅពេលទុំ (Vigna mungo = black gram) និងប្រភេទដែលលមានសំបកផ្លែពណ៌ប្រផេះនៅពេលទុំ (Vignaradiata = mungbean)។ សណ្ដែកបាយមានសារប្រយោជន៍ច្រើនសំរាប់ធ្វើជាចំណីអាហាររបស់មនុស្ស និងជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់។ សណ្ដែកបាយជាដំណាំដែលអាចទាញយកអាសូតពីបរិយាកាសដោយ ខ្លួនឯង និងជួយបង្កើនជីជាតិដី។ ប្រជាកសិករនិយមដាំដំណាំនេះនៅក្រោយពេលប្រមូលផលស្រូវរួច ជាពិសេសគេអាចដាំដុះវានៅតាមតំបន់មាត់ទន្លេ និងតំបន់ខ្ពង់រាប។ ផ្ទៃដីដាំដុះសណ្ដែកបាយសរុបនៅ ប្រទេសកម្ពុជាគឺ ៤៤.៩៤០ហ.ត ដែលក្នុងនោះនៅរដូវវស្សាមានផ្ទៃដីដាំដុះ ៣៣.០១០ហ.ត និងរដូវប្រាំង ១១.៩៣០ហ.ត។ ទិន្នផល មធ្យមប្រចាំឆ្នាំគឺ ០,៧៣៤ត/ហ.ត (រដូវវស្សា ០,៧៤៤ត/ហ.ត រីឯរដូវប្រាំង ០,៧០៥ត/ហ.ត) (ស្ថិតិកសិកម្ម ២០០៣-២០០៤ របស់ការិយាល័យស្ថិតិនៃ នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។

keyword:
N/A
សណ្ដែកបាយជាដំណាំមួយដែលចាត់ថ្នាក់ក្នុងពពួកដំណាំសណ្ដែក Leguminosea។ សណ្ដែក
បាយ
មានពីរប្រភេទ គឺប្រភេទដែលមានសំបកផ្លែពណ៌ខ្មៅនៅពេលទុំ (Vigna mungo = black gram) និងប្រភេទដែលលមានសំបកផ្លែពណ៌ប្រផេះនៅពេលទុំ (Vignaradiata = mungbean)។ សណ្ដែកបាយមានសារប្រយោជន៍ច្រើនសំរាប់ធ្វើជាចំណីអាហាររបស់មនុស្ស និងជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់។ សណ្ដែកបាយជាដំណាំដែលអាចទាញយកអាសូតពីបរិយាកាសដោយ ខ្លួនឯង និងជួយបង្កើនជីជាតិដី។ ប្រជាកសិករនិយមដាំដំណាំនេះនៅក្រោយពេលប្រមូលផលស្រូវរួច ជាពិសេសគេអាចដាំដុះវានៅតាមតំបន់មាត់ទន្លេ និងតំបន់ខ្ពង់រាប។ ផ្ទៃដីដាំដុះសណ្ដែកបាយសរុបនៅ ប្រទេសកម្ពុជាគឺ ៤៤.៩៤០ហ.ត ដែលក្នុងនោះនៅរដូវវស្សាមានផ្ទៃដីដាំដុះ ៣៣.០១០ហ.ត និងរដូវប្រាំង ១១.៩៣០ហ.ត។ ទិន្នផល មធ្យមប្រចាំឆ្នាំគឺ ០,៧៣៤ត/ហ.ត (រដូវវស្សា ០,៧៤៤ត/ហ.ត រីឯរដូវប្រាំង ០,៧០៥ត/ហ.ត) (ស្ថិតិកសិកម្ម ២០០៣-២០០៤ របស់ការិយាល័យស្ថិតិនៃ នាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)។ចំណងជើង:
ពេលវេលាដំាដុះដំណាំសណ្តែកបាយក្នុងរដូវប្រាំងនៅតំបន់ខ្ពង់រាប
បរិយាយ:

keyword:
N/A

Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.