លទ្ធផលនៃការស្វែងរក

 

ពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅសមិទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា និង ខួបទី១៨ឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជាសូមចូលរួមអបអរសាទរ លោកបណ្ឌិត អ៊ុក ម៉ាការា នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម  កម្ពុជាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តឆ្នើមលើផ្នែកដំណាំស្រូវប្រចាំតំបន់អាស៊ានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ពូជស្រូវចំនួន៣៩ពូជ

 

កាលពីថៃ្ងទី ​២៦-៣០ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងព័ត៌មាន​សហការណ៍ជាមួយ នឹងការិយាល័យការពារដំណាំនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល រយៈពេលខ្លីស្តីពី បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មលើដំណាំស្រូវជូនដល់មន្រ្តី និយោជិតមកពីការិយាល័យស្រាវជ្រាវមួយចំនួននៃវិទ្យាស្ថានមានដូចជា៖សូមអបអរសាទរលោកបណ្ឌិត អ៊ុក ម៉ាការា នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា ដែលត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជ្រើសរើសជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តឆ្នើមសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2018 by CARDI - CARDI . All rights reserved.