លទ្ធផលនៃការស្វែងរកកាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នេះមជ្ឃមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
និងព័ត៌មាន នៃវិទ្យាសា្ថនកាឌី បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី
ការគ្រប់គ្រងស្រូវពង្រោះ ដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយគម្រោង RIAPIP-IMF ក្រោមអធិបតីភាព៖


កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងព័ត៌មាន 
បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីស្តីពី
របៀបប្រើប្រាស់ និងការវិភាគ
ទិន្នន័យតាមកម្មវិធី
Cropstat” ដែលមានរយៈពេល៥ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី៤ 
ដល់ ៨ ​ខែកក្ដដា​ ឆ្នាំ២០១៦ នៅអគារបណ្តុះបណ្តាលជាន់ទី១


 

វិទ្យាស្ថាន​កាឌី បាន​បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​មួយ​ស្តី​ពី”​ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងកសិកម្មដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​មាន​រយៈពេល​ ៥ថ្ងៃ គឺ​ចាប់​ពីថ្ងៃទី​ ២៥ ដល់ ២៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​កាឌី។​​​

អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2017 by CARDI - CARDI . All rights reserved.